Zhodnocení tělesné kondice

Je soubor metod, na jejichž základě je postavená samotná terapie a cvičení.

Po úvodním seznámení s klientem a jeho obtížemi je důležitým údajem anamnéza (osobní, rodinná, zaměstnání, sportovní aktivity, nemoci, operace, zranění, léky, ...). Samotné hodnocení se pak provádí pohledem, pohmatem, zjišťuje se aktivní a pasivní hybnost, posunlivost fascií (měkkých tkání), svalové disbalance, zkrácené svaly, vyšetření pohybových stereotypů, hypermobility...

Smyslem celého zhodnocení je najít příčinu, která může klientovi způsobovat jeho obtíže, odstranit ji cílenou regenerací, cvičením a aktivním přístupem klienta.

Toto zhodnocení nenahrazuje diagnostiku odborného lékaře.

ORDINACE PALMOVKA 2
čekárna palmovka
ORDINACE
Monika Weberová: Na žertvách 40, Praha 8 | 608 024 067 | monikaweberova@seznam.cz
Mapa webu